Danh mục sản phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Bài viết xem nhiều

Lượt xem: 2931

Đai sắt cổ chai sâm banh

Mã sản phẩm : ds01

đai sắt bọc cổ chai rượu sâm banh. hàng phải đặt. số lượng tối thiểu 3000 chiếc

2.600đ
Số lượng tối thiểu:

Sản phẩm liên quan

Nắp thiếc bọc cổ chai rượu sâm banh. Hàng phải đặt , số lượng tối thiểu 2800 chiếc.

Nắp sâm banh đen

3.300đ

Nắp thiếc bọc cổ chai rượu sâm banh.Hàng phải đặt , số lượng tối thiểu 2800 chiếc.

Nắp sâm banh bạc

3.300đ

Nắp thiếc nắp cổ chai rượu sâm banh.Hàng phải đặt , số lượng tối thiểu 2800 chiếc.

Nắp sâm banh vàng 02

3.300đ

nắp thiếc mỏng dùng để đóng cổ chai sâm banh.Hàng phải đặt , số lượng tối thiểu 2800 chiếc.

nắp sâm banh vàng 01

3.300đ